Athkids WakeSurfing Summer Camp 2021

(現正招生)

Athkids WakeSurfing Summer Camp 2021 接受報名啦!。🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️Wakesurf 無繩滑水你又玩過未? 🌞🌞未玩過唔識唔緊要,我們有專人教導!WakeSurf 比傳統滑水更安全,更適合不同年齡的玩家,為小朋友提供一個難忘的水上活動體驗!盡情享受水上活動的樂趣。我地會提供不同程度專用板,總有一塊合適你嘅板🏄🏽‍♂️ 一齊做wakesurf buddy~

#火熱開課 #立即報名🔥
 
早鳥優惠價:2980 (原價$3100)

#專業導師團隊
#加強鍛鍊學員的體能
#為學員提供針對性的技術指導

而家只要scan海報上QR code即可網上報名,今個暑假一齊滑水!

日期:可參考時間表,每期2堂(3小時/堂)

地點:西貢 淺水灣 | 年齡:9 – 14歲